Blog

Diszlexia - diszgráfia?

Mi az, ami felkelti a szülők, tanárok gyanúját?  Melyek azok a jelenségek, melyek gondolkodásra készteti a gyermekekkel foglalkozókat?

Valamennyien ismerjük a kifejezést: „tanulási zavar”, de legtöbben nem tudják eldönteni, hogy a tünetek, amelyeket tapasztalnak, vajon a nemcsak a gyermek átmeneti fáradtságára, pszichológiai okokra vezethetők vissza. Sokan nem is tartják olyan súlyosaknak a tüneteket, hogy szakemberhez forduljanak. Holott az idejében felismert baj súlyosbodása megelőzhető, kezelhető, gyógyítható.

Ha azt tapasztaljuk, hogy a gyermek olvasási ritmusa lassú, jellegzetes, visszatérő hibákat vét, diszlexiáról beszélünk. Ha írásban következetesen nem ismeri fel a hosszú és rövid hangokat, ha a hangok nem megfelelő betűt idéznek fel az emlékezetből, esetleg képi zavart jeleznek, a diszgráfia írásban megjelenő zavaráról van szó. A számolás zavara, a diszkalkulia  a számok felcserélésében, a helyiérték  zavarában jelenik meg. A korai iskolás években lelhetők fel először ezek a zavarok, de figyelmes szülő és óvónő már az óvodáskorú kisgyermek rajzaiban is felismeri a téri zavar jelét. Magyarországon a diszlexia gyűjtőfogalma alá soroljuk a diszgráfiát és a diszkalkuliát is. A részképesség zavar sok formában, változatos összetételben  - egymást gyakran átfedve jelenik meg.

Ismert tény, hogy Albert Einstein háromévesen még nem tudott beszélni, s bizony az iskolában eredményei „alulmúlták” társaiét. Picasso tízévesen még nem olvasott, számolni alig tudott. Lám, kiemelkedő kreativitásuk eredményeit a fizika és a művészetek terén világhírűvé tették őket.

Minél kisebb a gyermek a zavar felismerésekor, annál nagyobb az esélye annak, hogy a tünetek megszüntetése, javítása nem, vagy csak nagyon kis mértékben okoz zavart viselkedésében, közösségi kapcsolataiban.  A fejlesztő pedagógus munkája gyakran nagyon fontos a gyógyításban, de a felismerő, gyakoroltató, segítő szülőé pedig nélkülözhetetlen.

A diszlexia tüneteinek felismerésében, a gyógyítás módszereinek megismertetésében kíván segítséget nyújtani a Tanulási és magatartási zavarok terápiája tréning.

Budavári Zsuzsa

 
Címkék 
tanulási zavarok
diszlexia
diszgráfia